boStøtte

Sel § 85

Vi tilbyder bostøtte i form af en støttekontaktperson under SEL §85. Her kan borgeren både få hjælp morgen, middag, aften, i både hverdage, weekender og helligdage.

Bostøtten tager udgangspunkt i mål, som borger i samarbejde med sagsbehandler har udarbejdet sammen.

Støttekontaktpersonen kan også fungere som mentorstøtte i forlængelse af  LAB §31b.

Der kan f.eks. være tale om:

Serviceloven

Video om bostøtte:

Send os gerne en mail