Personale med erfaring

Foranstaltninger

Indsatser på børn, unge og voksenområdet.

SEL §4, stk. 4

Ved denne akutforanstaltning får kommunen købt tid til at visitere den ung til det rette tilbud, frem for at den unge skifter mellem de forskellige tilbud.


SEL §85

Vi tilbyder bostøtte i form af en støttekontaktperson under SEL §85. Her kan borgeren både få hjælp morgen, middag, aften, i både hverdage, weekender og helligdage.

LAB §31b

Borgeren kan få tilknyttet en mentor til vedligeholdelse af beskæftigelse-og uddannelsestilbud.

BL §32 STK. 1, NR. 6 & STK. 3

Fast støttekontaktperson til barnet eller hele familien – Vi yder socialpædagogisk støtte og familiebehandling til den unge i hjemmet eller i egen bolig. Kontaktpersonsordningens form vil variere alt efter hvilken form for støtte den unge eller barnet har brug for.

BL §§114-116

Den unge vil få tilknyttet en støttekontaktperson med en socialfaglig eller sundhedsfagliguddannelse. 

BL § 105, STK. 1, NR. 1

Indsatsen bunder i at overvære samværet mellem det anbragte barn, familien eller netværk.

BL §75

Formålet med indsatsen er at yde støtte til forældre der har deres børn anbragt.

Din stabile samarbejdspartner

Hos Auta specialiserer vi os i indsatser rettet mod børn, unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD.

eller udfyld formularen

Har du spørgsmål – Kontakt os i dag. Vi besvarer alle hverdage indenfor 24 timer

Jobansøgninger sendes til kontakt@auta.dk