Plejehjem

Vikarer til Plejehjem

Vi tilbyder vikarer, der kan møde de ældre med omsorg og medmenneskelighed. Flere af vores vikarer har flere års erfaring indenfor arbejdet i hjemmeplejen og kan navigere i et miljø, hvor der vil være fokus på plejeopgaver, praktiske huslige opgaver og den sårbarhed, der er forbundet med at være ældre og måske have tiltagene svigtende sanser.

Vi tilbyder vikarer, der kan møde mennesker, bosat på forsorgshjem. I personalegruppen har flere viden og erfaring inden for mennesker i misbrug, kriminalitetstruede og mennesker med psykiatriske diagnoser, hvilket kan være en betingelse for eller eftervirkning af hjemløshed. Vores hjemløse borgere kan have behov for hjælp til opretholdelse eller etablering af netværk, motivation og støtte til at klare dagens gøremål og grundlæggende menneskelige behov om nærvær i samtale mm. Det kan vi blandt andet bidrage til

Send os gerne en mail