UDADREAGERENDE ADFÆRD

UDADREAGERENDE ADFÆRD

Vores personalegruppe har mange års erfaring i arbejdet med mennesker, der udviser udadreagerende adfærd.  Vores vikarer kan løfte opgaver, hvor det kræves at være 1:1 og 2:1. Dette gøres ved brug af den konfliktnedtrappende metode, Low Arousal, og med bevidsthed om øjenkontakt, placering i lokalet, kropssprog og toneleje i interaktion med et menneske, der er i affekt. Vi arbejder ud fra Robert Greens menneskesyn: “Alle mennesker, der kan gøre det godt, gør det.” Bestil akut vikarhjælp. 

 

Send os gerne en mail