Tidlig forebyggende
indsatster

bl § 30, stk. 1 nr. 3 & 4

Tidlig forbyggende indsatster

Bl § 30 siger, at når kommunalbestyrelsen vurderer, at det kan imødekomme barnets eller den unges behov, skal kommunalbestyrelsen tilbyde en eller flere af følgende tidligt forebyggende indsatser til barnet, den unge eller familien:

3) Rådgivning om familieplanlægning.
4) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder.

Barnetslov

Send os gerne en mail