Akutanbringelse

SEL § 4, stk. 4

akutanbringelse af børn og unge

Hos Auta specialiserer vi os inden for servicelovens §4. Her er der tale om en akutanbringelse af børn og unge, hvor kommunen ikke har fundet det rette tilbud.

Kommunen kan i visse tilfælde fjerne et barn eller en ung, hvis det vurderes at barnet eller den unge mistrives og at en manglende akutanbringelse kan føre til varig skade for barnet eller den unge. Der kan også være tale om et behov for akut pusterum for både familien og den unge.

Akutanbringelsen kan ske over 3 uger med mulighed for at forlænge anbringelsen med yderligere 3 uger.

Ved denne akutforanstaltning får kommunen købt tid til at visitere borgeren til det rette tilbud, frem for at den unge skifter mellem de forskellige tilbud.

Serviceloven

Send os gerne en mail