Støttekontaktperson
& familiebehandling

BL § 32 stk.1 nr.6 & STK. 3

Socialpædagogisk støttekontaktperson og familiebehandling i hjemmet

Kontaktpersonsordningens form varierer alt efter, hvilken form for støtte barnet eller den unge har behov for. Støtten kan også omfatte hele familien efter BL §32 (tidligere SEL §52)

Vi tilbyder en fast støttekontaktperson og kan yde hjælp inden for følgende typer af tilbud:

Barnet eller den unge vil få tilknyttet en støttekontaktperson med en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse.

Støttekontaktpersonen har bred erfaring og har arbejdet med unges problematikker i sit professionelle virke.

Barnetslov

En støttekontaktperson tilknyttes børn og unge, der har behov for støtte og vejledning og kan være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for at tale med en voksen.

Støtten kan ydes til barnet, den unge eller hele familien alt efter behov.

Der kan være tale om en begrænset støttefunktion – for eksempel i forhold til skolegang – eller en mere omfattende støttefunktion i forhold til hele barnets eller den unges livssituation.

Send os gerne en mail

Tværfaglig støtte

Auta leverer også teams til komplekse opgaver. Her vil teamet typisk være tværfagligt sammensat, så der kan komme flere kompetencer i spil for at hjælpe og støtte borgeren i en helhedsorienteret indsats.

Hos Auta er mennesket i fokus, og derfor tager vi i arbejdet udgangspunkt i barnet eller den unges – eller hele familiens – ønsker og behov.

Vi afdækker muligheder og ressourcer hos familien og i netværket med henblik på at skabe trivsel med det mål, at familien på sigt selv skal kunne varetage omsorgen for barnet eller den unge.

Vi vægter respekten for et andet menneske højt og arbejder med flere forskellige metoder i bestræbelserne for at skabe udvikling og forandring for barnet, den unge eller hele familien.

Vi tager afsæt i familiens dilemmaer og behov, og indsatsen kan både være praktisk og pædagogisk.

Støttekontaktpersonen kan yde støtte til:

Vi møder mange forskellige familier fra mange forskellige nationaliteter. Vores personalegruppe er multikulturel og kan derfor tale flere sprog og sætte sig ind i forskellige kulturelle baggrunde.