­Mentorstøtte

LAB §31b

Mentorstøtte med aktiv beskæftigelsesindsats paragraf 31b

Auta leverer mentorstøtte til borgere, der er visiteret under paragraf 31b i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Mentorstøtte er en personlig støtte med henblik på at hjælpe til at opnå eller fastholde en ansættelse eller uddannelse.

Det er individuelt, hvor mange timers mentorstøtte en person har brug for – det er kommunen der fastsætter timetallet pr.  uge ud fra en konkret vurdering af behovet hos den enkelte person. Mentorstøtte kan tilbydes i forlængelse af SEL §85.

AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS

Send os gerne en mail

Fleksibelt og individuelt redskab for jobcentret

Mentorstøtte er et fleksibelt og individuelt redskab, som kommunerne kan anvende i mange forskellige situationer.

Støtten tilpasses den enkeltes behov og foregår så vidt muligt i et samarbejde mellem mentor, sagsbehandler og borger. 

Mentorstøtte til job og uddannelse LAB §31b

Støtte til at gennemføre uddannelse og beholde jobs

Auta kan tilbyde fagpersonale, der kan støtte en person til at fastholde et arbejde, et beskæftigelsestilbud eller et uddannelsesforløb. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen kan støtten kan også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse.

Det kan for eksempel være hjælp til at komme op om morgenen, møde rettidigt på arbejde eller uddannelse eller anden praktisk hjælp, for eksempel kontakt til læge eller jobcenter.

Vores støttekontaktpersoner har en bred erfaring og kan bidrage med viden og indsigt til at støtte den personlige udvikling hos borgeren.

Mentorstøtte kan bevilges til personer, der i forvejen får en støttende indsats efter anden lovgivning og anden myndighed end jobcentret.

For eksempel kan personer, der allerede er bevilget socialpædagogisk støtte, have fordel af også at få mentorstøtte til for eksempel en beskæftigelsesrettet indsats.

Støtte til mennesker langt fra ordinære jobs

For personer, der er langt fra ordinært job, er der ofte en kombination af problemstillinger, der er behov for støtte.

For eksempel: