Plejemedhjælper

Vikarer og plejemedhjælpere

Flere i vores personalegruppe har flere års erfaring indenfor hjemmepleje og specialpædagogisk arbejde. Vi kan tilbyde hjælp til bleskifte, bad og støtte til toiletbesøg. Vi kan ligeledes hjælpe til skift af stomipose, kateter og assisterer ved behov for sondemad. Personalegruppen er bevidste om afbrydelse af smitteveje og vil arbejde derefter. Har du brug for akut vikarhjælp, så kontakt os nu.

 

Send os gerne en mail