Ungestøtte

§§ 114-116

Særlig støtte til overgangen til voksenlivet

Unge over 18 år tilbydes ungestøtte (efterværn) i form af en støttekontaktperson, der hjælper den unge med en stabil overgang til voksenlivet. Støttekontaktpersonen har en bred erfaring og har arbejdet med unges problematikker i sit professionelle virke. Ungestotte af efterværn tilbydes frem til at den unge fylder 23 år efter BL § 114 (tidligere SEL § 76)

Hvem er berettiget til ungestøtte?

Barnetslov

Send os gerne en mail

Efterværn når anbragte og særligt støttede børn fylder 18 år

Auta kan tilbyde støtte til unge med diverse problematikker. Efterværn er en hjælp til unge, der op til det 18. år har været anbragt uden for hjemmet eller har haft en fast kontaktperson til at støtte gennem opvæksten.

Mange af disse unge har fortsat et behov for støtte for at få en god start på voksenlivet. Tildeles de ikke efterværn, står de alene ved det fyldte 18. år, hvilket kan skabe utryghed og ustabilitet omkring den unge, der har et svagt eller ikke eksisterende netværk.

Ungestøtte BL § 114-116

Efterværn hjælper med uddannelse, arbejde og bolig

Efterværn har stor betydning for den unges udvikling og overgang til voksenlivet.

Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, som for eksempel anskaffelse af egen bolig.

Efterværn kan også medvirke til at forhindre ungdomskriminalitet og skabe gode sociale kompetencer hos den unge.

Et tværfagligt team af kontaktpersoner

Vi kan også levere et tværfagligt team, så der kan komme flere kompetencer i spil i forhold til at støtte og hjælpe den unge i en helhedsorienteret indsats.

Vi inddrager den unge, og vores team har en klar ansvarsfordeling og koordination af indsatser ved den unges overgang til voksenlivet – herunder uddannelse og arbejde.

Vores personalegruppe er multikulturel og taler flere sprog. Vi har en bred erfaring i at støtte udsatte unge med forskellig baggrund – og kan også støtte unge flygtninge i deres vej ind i voksenlivet i Danmark.

Hos Auta er vi bevidste om, at unge i efterværn typisk er udfordret på flere områder af deres liv. Med en tillidsfuld og støttende relation kan den unge hjælpes til en selvstændig tilværelse som voksen.